Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Registrační poplatek
kalendářní rok                       10,-Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  
2. upomínka  
3. upomínka  
Upomínací dopis